Vatten-, hand- och ytdesinfektion

Ett par droppar gör skillnad

Endast ett par droppar av XiniX produkter gör skillnad mellan drickbart och otjänligt vatten. XiniX har skickat vattendesinfektion till Haiti via MSB Myndigheten och Hoppets Stjärna. Vi levererade drygt 21.000 flaskor som räckte till 1,5 miljoner liter vatten. Detta gjorde vi i samband med jordbävningen på Haiti. Vi har levererat till många katastrofer runt om i världen. Tsunamin i Asien, Pakistan jordbävningen, Burma, Sydsudan, Nepal, Ebolan i Guinea m fl. När du skall ut och resa, ta med dig våra produkter för att hålla dig frisk.

Bakteriefritt Vatten – En Nödvändighet

XiniX produkter används regelbundet av bl.a. av turister, räddningsverk, biståndsorgan, multisportare, äventyrs- och affärsresenärer. XiniX AB är ett innovationsföretag med desinfektion som sin specialitet. Vi utvecklar och marknadsför produkter för vatten- och ytdesinfektion samt hand- och munhygien.

XINIX produkter är baserade på en unik svensk innovation.

XINIX har en lång och bred erfarenhet av vattenrening och fokuserar sin verksamhet inom den för hälsan och vårt välbefinnande, viktiga desinfektionsteknologin. Stor vikt har vi lagt på våra produkter som är avsedda för vattendesinfektion på platser där rent- och säkert drickbart vatten inte finns att tillgå. Ute i naturen, på resor eller i samband med katastrofer och framför i länder där endast förorenat vatten finnes att tillgå.

Företagets produkter har stora fördelar, då de ger användaren bakteriefritt vatten som inte bara är smak och luktfritt, utan även är genomgående testat och har en väl dokumenterad effekt. Våra produkter är miljövänliga.

Vår ambition är att alltid erbjuda våra kunder de bästa och effektivaste produkterna för att hindra oönskade sjukdomstillstånd bl.a. på grund av förorenat vatten och skadliga bakterier och virus.