Vatten-, hand- och ytdesinfektion

Biofilm

XiniX produkter tar effektivt bort biofilmen som bildas på insidan av alla vattenledande rör och slangar. Detta kan ses som en mörk hinna som bildas på nya genomskinliga slangar efter ett tag. Biofilm är en grogrund för bakterier, svampar etc. och är helt naturligt förekommande. Endast XiniX produkter tar bort denna biofilm och håller rören och slangarna rena.