Vatten-, hand- och ytdesinfektion

Frågor och svar

Vad är XiniX Desinfektionsmedel?

Produkten är ett antal unika kombinationer av produkter för desinficering av dricksvatten baserade på det aktiva ämnet klordioxid (ClO2). Klordioxid är en instabil förening som normalt inte kan lagras. I exempelvis kommunala vattenverk måste klordioxid därför tillsättas direkt efter framställning. Produkten är som ett litet vattenreningsverk för desinfektion på flaska och kan idag, som enda produkt i sitt slag, leverera en stabiliserad klordioxid med lång hållbarhet.

Är klordioxid miljöfarligt?

Klordioxid är en godkänd vattentillsatts i EU och i många andra delar av världen. Den är smak- och luktfri och miljövänlig.

Vem ska använda desinfektionsmedlet?

Bör alltid användas i områden där vatten med hög bakteriehalt kan vara ett problem och är en livsviktig hjälp för att förebygga sjukdom bland boende, resenärer och arbetande. Produkter riktar sig till utvecklings- och hjälporganisationer, militära och civila försvarsorganisationer, hotell, flyg, husvagns- och båtägare, multisportare, resenärer mfl.

Hur mycket behöver man?

Desinfektionsmedlet är en koncentrerad produkt. 9 ml desinficerar cirka 15 liter vatten och till en 1½ liters PET-flaska går det åt 1 ml. Eftersom så små mänger behövs är flaskan lätt att ta med på resan och använda. För direkt dosering i större kärl finnes anpassade förpackningar.

Är desinfektionsmedlet dyrt?

Är marginellt något dyrare än klortabletter, men betydligt billigare än dricksvatten på flaska. Det finns ett antal produkter av olika prisklass, från små flaskor för enstaka konsumenter till enklare förpackad lösning för leverans i stora kvantiteter.

Var kan man köpa desinfektionsmedlet?

Finns att köpa på vissa Apoteket, Vaccinationscentraler och Sport/friluftsbutiker.
Företag och organisationer som vill köpa större volymer vänder sig direkt till företaget.

Hur lång hållbarhet har produkten?

Lösningen håller i minst 12 månader. Förvaras förpackningen mörkt och svalt håller produkten ännu längre. När vätskan tappar sin skarpt gula färg är det ett tydligt tecken på att den inte är verksam längre. FreeBact är en variant på produkten som har upp till 6 års lagringsbeständighet.