Vatten-, hand- och ytdesinfektion

Om oss

”XINIX AB skall lösa två stora problem som påverkar många människor och samhället i stort.”

Vision

Bolaget skall med sin unika innovation, klordioxid i stabiliserad form, förse den globala sjukhusvärlden med den mest effektiva desinfektionsmetoden som idag finns att tillgå samt bidra till att lösa det ökande globala behovet av bakteriefritt dricksvatten.

Företaget

Verksamheten startades i redan 1993 för att fortsätta och vidareutveckla den verksamhet som baseras på en uppfinning från 1979 avseende metod och förfaringssätt för att bilda en stabiliserad vattenlösning av klordioxid, en gas, som väldokumenterat utgör ett av de mest effektiva desinfektionsmedel vi känner idag.

Navet i företagets verksamhet är således innovationens två huvudanvändningsområden:

  • Vattendesinfektion
  • Hand- och ytdesinfektion
  • Doserteknisk utrustning

Företagets produkter används redan idag framgångsrikt för vattendesinfektion av ett flertal välkända företag och organisationer, främst i samband med katastrofområden och legionellasanering.

Även här visar vetenskapliga studier att graden av desinfektion är överlägsen andra produkter som idag finns tillgängliga på marknaden.