Vatten-, hand- och ytdesinfektion

Projekt Elfenbenskusten

Vi har kommit långt i vår planering med en produktionsanläggning i Elfenbenskusten. Anledningen är den 47% importskatten som vi då slipper att betala. Våra kunder där uppskattar att vi kommer kunna leverera snabbare till dem och till en lägre kostnad. Utbildning av personal kommer att ske under våren/sommaren för att kunna vara igång hösten 2017. Anläggningen kommer att kunna förse hela västra Afrika med våra produkter.