Vatten-, hand- och ytdesinfektion

Beredskapspall

Klara krisen, snabb insats med XiniX ‐ Beredskapspallar, för effektiv Desinfektion.

Beredskapspallar (½‐pall) med desinfektionsmedel, klara för omedelbar användning/inkoppling till vattensystemet, för att hindra spridning av oönskade mikroorganismer, bakterier mm.

Ladda ner