Vatten-, hand- och ytdesinfektion

Hygien

SanDes

Effektivt och miljövänligt desinfektionsmedel, enkelt att dosera på händer och ytor. Effektivt mot bakterier, svamp och virus.
SanDes® är avsedd för att desinficera händer och ytor. Reducerar tillfällig hudflora som kan alstra och överföra sjukdomar.

Avsedd att användas som personlig hand och yt‐ desinfektion, eller inom hälso‐ och sjukvården, för veterinärer och inom livsmedelssektorn.
Även lämplig för den dagliga och personliga hygienen på allmänna inrättningar, sjukhus, förskolor, läkarmottagningar, restauranger, samlingslokaler, offentliga toaletter, poliser, räddningspersonal, kommunala anläggningar som vatten‐ avloppsverk, badanläggningar etc.

Dosering

Doserteknik för servicefordon, Omklädningsrum, Toaletter, Dagis, Kök, matsalar, Butiker, Hotell, Kontor, Restauranger, livsmedelslokaler, Väntrum, Mottagningar, mfl. applikationer m.m.

Mer information

SanDes har testats vetenskapligt vid Örebro Universitetssjukhus på sporbildande bakterier med ett godkänt resultat. Alkoholbaserade produkter blev underkända. Det är av största vikt att; om man använder handsprit i olika former så skall man följa instruktionerna full ut. Det vill säga sprita dina händer rikligt, gnugga in under 2 minuter, vänta 1 minut. Därefter upprepar du proceduren 2 gånger till. Totala tiden som åtgår är 8 minuter.

Med XiniX SanDes så åtgår det enbart 1 minut. Dessutom torkar inte SanDes ut dina händer eller orsakar andra hud irritationer.

Spritbaserade produkter innehåller ofta mjukgörare och andra plaster för att inte händerna skall bli uttorkade såsom PEG eller andra kemikalier. Dessa kemikalier kan vara cancerogena. Undersökningar pågår för att fastställa vilka som är cancerogena. Och ärligt talat, skulle du vilja gnida in dina händer med kemikalier som inte är testade och godkända samt helt ofarliga för människor, djur och natur?

Så använd enbart XiniX SanDes för att desinficera dina händer och ytor.