skippa till huvudinnehåll

XiniX är ditt ultimata alternativ för desinfektion

  • Produkterna uppfyller kraven för desinfektion av vatten, hand och yta.
  • XiniX-produkter används idag av världsledande företag och organisationer världen över.
  • Miljövänlig.
  • Inte uttorkande. Kan användas flera gånger per timme.
  • De produkter som XiniX har idag är mer effektiva och lättare att använda än konkurrenternas produkter.

Allt detta bevisat och testat av laboratorier världen över.

THREE_D_14

• Eliminerar ALLA bakterier, virus & svamp

XiniX produkter eliminerar inte bara täckta virus som corona, bakterier och mögel. De arbetar också mot så kallade nakna virus, till exempel vinter kvalster och sporrbildande multiresistenta bakterier. Multiresistenta bakterier är svåra att eliminera eftersom ingen eller få antibiotika bekämpar dem.

Tester och belöningar

Sammanfattning av officiella tester med XiniX-stabiliserade klordioxid lösningar, enligt vårt eget recept.

År     Test objekt                      Utförd av

1981   Stabilitetstest – Water Laboratory, Sverige
1989  Escheria Coli – SBL Statens Bakteriologiska Labb, Sverige
1992   Escheria Coli – Göteborgs Universitet, Sverige
1993   Corrosion test – Scientific Material Int ́l, Inc, USA
1994   Bacteria E-Coli och andra – Singapore University
1994   Oral Hygiene – The London Hospital Medical College Dental School
1994   Oral Hygiene – King ́s College School of Medicine & Dentistry, London
1996  Analysis of residuals – KM Lab AB, Sverige
1996   Product approval – National Institute of Hygiene, Polen
1996   Stabilitetstest – KM Lab AB, Halmstad, Sverige
1998   Water disinfection – The Water Programme, Environementek, CSIR, Kenya
1999   Halitosis (bad breath) – Odontologen, Göteborgs Universitet, Sverige
1999   Caries inhibitin effect – Odontologen, Göteborgs Universitet, Sverige
2000  Bacteria E-Coli och andra – Johns Hopkins, University Boston, USA
2000  Vibrio Cholerae – Johns Hopkins University Peruana
2000  Salmonella thypi – Johns Hopkins University Peruana
2000  Shigella sonei – Johns Hopkins University Peruana
2000  Mycobacterium tuberculosis – Johns Hopkins University Peruana
2000  Giardia lambilia – Johns Hopkins University Peruana
2000  Esherichia Coli – Johns Hopkins University Peruana
2001   Abacillus subtilis, spores – SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Sverige
2001   Polio Virus – Clancy Environmental Consultants
2001   Roravirus W.a – Clancy Environmental Consultants
2001   Klebsiella Terrigena – Clancy Environmental Consultants
2001   Polio Virus -Wisconsin State Laboratory of Hygiene, USA

År     Test objekt                      Utförd av

2002   Giardia, Cryprosporidium cysts – Smittskyddsinstitutet, Sverige
2005    Surface tension at the surface disinfection – Elektronmikroskopundersökning, Sweden
2006    Dental surgery protection – Dental Surgery, Pittsburg, USA
2006    Water disinfection – USACHPPM, USA
2007    Spore-forming bacteria – Batelle Memorila Institute, USA
2008    Bacteria E-Coli, contaminated water – Smittskyddsinstitutet, Sverige
2008    Spore-forming bacteria, – USÖ, Örebro Universitetssjukhus, Sverige
Clostridium difficele
2009    Spore-forming bacteria, – USÖ, Örebro Universitetssjukhus, Sverige
Clostridium difficele, surface
2010    Clostridium difficile above + skin – USÖ, Örebro Universitetssjukhus, Sverige
2010    Hand sanitiser – MICANs Labb, Mölnlycke, Sverige
2016    Water disinfection – KEBS, Kenya Bureau of Standards, Kenya
2016    Water disinfection – ONEP, Abidjan
2018    Virus, all kind Polio, Adeno, Noro. EN 14476  – Hygiene Nord GmbH, Tyskland
2018    Bacteria Enterococcus. EN 13727 – Hygiene Nord GmbH, Tyskland
2018   Bacteria Staphylococcus. EN 13727 – Hygiene Nord GmbH, Tyskland
2018   Bacteria Pseudomonas. EN 1372 – Hygiene Nord GmbH, Tyskland
2018   Yeast/Fungi Aspergillus. EN 13624 – Hygiene Nord GmbH, Tyskland
2018    Yeast/Fungi Candida. EN 13624 – Hygiene Nord GmbH, Tyskland
2018   Sporbuilding Bacillus Subtilis. EN 13704 - Hygiene Nord GmbH, Tyskland

2020   Inte färdiga tester av produkterna – WHO
2020   Inte färdiga tester på värsta bakterier och virus som finns i världen – Insitute Pasteur de Côte d ́Ivoire

Tillbaka till toppen