skippa till huvudinnehåll

Bakteriefritt dricksvatten

- En mänsklig rättighet!

Syftet med stiftelsen är att möjliggöra för de som inte har råd att betala för bakteriefritt dricksvatten ändå skall få det. Det görs genom att insamla medel som används till att subventionera kostanden för installation av vattenreningsanläggningar i byar som inte har tillgång till dricksvatten. Genom att sätta upp lokala anläggningar så minskas plastflaskorna och nerskräpningen som sker.

Hur XiniX foundation jobbar

Syfte

Vatten är källan till allt liv. Om vi inte har ett rent dricksvatten så får vi en mängd olika sjukdomar. Genom vårt enkla och lokalt anpassade system med filtrering och sen desinficering så kan vi säkerställa att en by har bakteriefritt dricksvatten många år framöver till en väldigt låg kostnad. Mycket billigare än att köpa flaskvatten eller dra ledningar från vattenverk långt bort.

Vi har erfarenheten

Vi är experter på vattenrening. Vi har arbetat med detta i mer än 28 år. Vi har verkat i de mest skrämmande miljöerna vid katastrofer såsom, Ebolan i Guinea, Tsunamin i Asien, jordbävningen på Haiti. Jordbävningen i Pakistan med flera platser. Vi vet hur man konstruerar anläggningar som skall fungera även efter att vi lämnat området.

Samarbeten

- Vi samverkar med lokala organisationer fullt ut. Röda korset, WaterAid, MSF UN organ med flera organisationer. Anledningen till detta är att de har lokal kännedom och personal på plats som kan språket. Vi kan vatten, det är vårt expertområde. Vi ser inte att vi konkurrerar på något sätt utan i samverkan så kan vi göra så mycket mer. Det är inte rimligt att vi skall hålla med personal överallt när det redan finns hjälporganisationer som är på plats. Genom vår utbildning av lokal personal så kan vi hålla nere kostnaderna och se till att fler och fler får tillgång till bakteriefritt dricksvatten.

Kopplingen till XiniX International AB?

XiniX International avsätter 5% av sin försäljning till stiftelsen. Detta möjliggör att stiftelsen hela tiden har rullande intäkter och kan bedriva sin verksamhet även om donationerna varierar i tiden.

Vi samverkar och arbetar i gemensamma lokaler. XiniX foundation kan därmed hålla kostnaderna nere och alla inkomster och alla utgifter redovisas öppet och transparent på vår web. Detta säkerställer att alla har full insyn i vår verksamhet. Såväl givare som de som behöver vår hjälp. Därför är också all kommunikation på engelska eftersom vi verkar internationellt.

Vad kostar det?

En by med exempelvis 3000 invånare med en flod eller sjö i närheten har inget problem att få ett bakteriefritt dricksvatten. Först analyseras det råvatten som de har tillgång till. En filtreringsanläggning av enklaste sorten men material de kan finna i sin närhet konstrueras för att filtrera bort järn, mangan, humus, kvicksilver eller andra föroreningar som kan finnas i råvattnet. Floden på bilden innehåll just de föroreningarna. Efter att filtreringen satts upp, i detta fall först en pump, 100 m slang, droppställning och 6 tunnor som filtrerar så samlas vatten upp i en tank. Där desinficeras det och sen är det bara att dricka. Kostnaden för en anläggning är ca 100.000 kr. Driften per år är mindre än 10 öre per liter. Denna driftskostnad betalar de helt själva och avbetalar på installationen under 5 år. Produktionsvolymen måste anpassas till den förväntade förbrukningen som kan uppgå till 50-100 liter per person och dag även om det idag förbrukas mycket mindre. Har man dricksvatten så börjar man duscha i det, laga mat och tvätta kläder. För oss i väst helt vanligt men för nästan 1 miljard människor en dröm som vi vill göra verklig.

Ambassadörer

Kommer att uppdateras inom kort

Vill du engagera i XiniX foundation?

Kontakta oss för mer information

Email:
info@xinixfoundation.se
Tillbaka till toppen